TPMS informatie

Het controlesysteem voor de bandenspanning (TPMS) is van nu af aan verplicht

Sinds 1 november 2012 moeten de nieuwe automodellen welke een typegoedkeuring krijgen uitgerust zijn met een controlesysteem voor de bandenspanning (Tyre Pressure Monitoring System of TPMS ). Een vooruitgang voor de veiligheid en het milieu.
Vanaf 1 november 2014 moeten alle nieuwe auto's uitgerust zijn met TPMS.

Het controlesysteem voor de bandenspanning maakt met het bandenlabel en met het antislipsysteem ESP, deel uit van de in 2009 door de Europese Commissie getroffen maatregelen, gericht op de verbetering van de veiligheid van voertuigen, die in 2012 in werking treden.
Dat houdt tevens in dat vanaf dat moment de systemen ook altijd moet functioneren. Bij een eventuele storing of defect moet u in zo'n geval ook zo snel mogelijk naar een garage om dit op te laten lossen.


Een maatregel voor verhoogde veiligheid en een schoner milieu

Hoewel het controlesysteem van de bandenspanning hoofdzakelijk gericht is op een verbetering van de veiligheid, zal het tegelijkertijd de impact van het autorijden op het milieu verlagen. Talloze onderzoeken wijzen namelijk uit dat te zacht opgepompte banden leiden tot een overmatig brandstofverbruik en een vroegtijdige slijtage van de banden. Tijdens haar jaarlijkse enquête heeft men kunnen vaststellen dat tweederde van de Europese automobilisten met te zachte banden rijdt. De fabrikant heeft berekend dat deze situatie verantwoordelijk was voor de verspilling van 2 miljard liter brandstof en een extra CO2 uitstoot van 4,8 miljoen ton.
De druksensor heeft een eenvoudige werking. De luchtdruk werkt, via een kleine opening, in op een membraan van piëzo-kristal. Het drukverschil wordt vervolgens omgezet in spanningsverschil. De meting wordt verzonden naar de ontvanger via een radiosignaal met een frequentie van 433 Mhz (in Europa). De sensor werkt op een batterij.


Tot nu toe wordt er gebruik gemaakt van twee technieken:
Indirecte TPMS: deze aan de ABS en ESP systemen gekoppelde uitrusting meet het verschil tussen de rotatiesnelheid van de wielen. Een verhoging van de snelheid van één van de wielen wijst op een kleinere diameter en dus op drukverlies in de band. Dit systeem heeft geen toekomst want het is niet erg betrouwbaar en geeft niet de exacte meting van de bandendruk weer.

Voordeel: goedkoop systeem.
Nadeel: geen precieze resultaten, de ABS detector moet bij schade vervangen worden.

Directe TPMS: de uitrusting maakt gebruik van een elektronische sensor, gekoppeld op het ventiel van de band die de druk van de band opmeet en deze via radiogolven naar een ontvanger zendt die het resultaat op het dashboard weergeeft.

Voordeel: nauwkeurige en directe metingen.
Nadeel: kostbaar, ontneemt de verantwoordelijkheid van de automobilist

Downloads t.b.v. TMPS systemen

CUB


 

AUTEL

 

DOWNLOAD GEBRUIKERSHANDLEIDING (v1.16) NEDERLANDS
DOWNLOAD AUTO UPDATE TOOL (v1.4)
Zorgt er voor dat uw tool altijd up to date is
DOWNLOAD GEBRUIKERSHANDLEIDING (TS601) NEDERLANDS
DOWNLOAD AUTEL PC SUITE (V6.34)
Zorgt er voor dat uw tool altijd up to date is